Maciej "Ariel" Radliński

Akolita (RZPP)

klasa zawodowa: uczony

nowicjusz + sługa
Profesja podstawowa.

Klara Weisslicht - córka lokalnego znachora Mertina Weisslichta, oddanego wyznawcy bogini zdrowia, Shallyi jest również wierną służebnicą Pani Uzdrowienia, jednakże nie pragnąc wstępować do klasztoru postanawia jednak pobierać nauki w szkółce prowadzonej przez zakon bogini a odznaczawszy się gorliwością w pełnieniu czynności kultu wybiera sobie zajęcie akolitki w świątyni - jako takowa będzie dbać o świątynię, wymieniać skarbonki, może być też odźwierną, prowadzić budynki gospodarcze - np. stajnie świątynne (chyba że są tam mnisi służebni) oprowadzać drobne grupy odwiedzających. Mogą pełnić również funkcję sekretarzy kapłanów a podczas liturgii udawać ministrantów... ale to już zależeć będzie od liturgii i religii.

Akolita to inaczej brat służebny/siostra służebna - wypełnia w świątyniach rolę pomocnika, asystenta, sekretarza. O ile w klasztorach wszystkim zajmują się mnisi o tyle w świątyniach w miastach gdzie wielość obowiązków przewyższa ilość kapłanów pracujących na miejscu potrzebni są wierni którzy pomagają w utrzymaniu spraw świątyni.

Od normalnych sług (którzy mogą zamiatać dziedziniec czy gotować posiłki albo oporządzać konie) różni ich to, że znają teologię w stopniu nowicjusza i są również aktywni przy liturgiach i nabożeństwach. Mieszkają często przy świątyniach, w zależności od kultu utrzymują celibat i prowadzą tryb życia właściwy dla mnichów. Jednakże nie mają oni władzy kapłańskiej i ich rola ogranicza się bardziej do mniej lub bardziej zaszczytnych posług. Niekiedy rolę akolitów przejmują nowicjusze.

Od samych nowicjuszy różnią się akolici faktem, że wciąż są to osoby świeckie. Nie noszą habitów, jedynie widoczne znaki wiary (np. medalion), mogą opcjonalnie zamieszkiwać we własnych domach (zwłaszcza jeśli w mniejszych miastach przy mniejszych świątyniach) i nie są przygotowywani do fukcji kapłańskich - choć zawsze droga do tej profesji stoi przed nimi otworem.

Sługa ma umiejętności: uniki, 25% szans na następujące: etykieta, gadanina, heraldyka, opieka nad zwierzętami, powożenie i 10% szans na gotowanie oraz na jeździectwo.
Rozwinięcia: WW, I, SW +10 oraz Żw +2

Nowicjusz ma umiejętności: czytanie/pisanie, wiedza o magicznych pergaminach, sekretny język klasyczny, teologię.
Rozwinięcia: I, Op, SW, Ogd +10, Żw +1

Jako MG stwierdzam, że akolita mógłby mieć czytanie/pisanie, etykietę, heraldykę, 50% szans na teologię lub sekretny język klasyczny, 25% szans na opiekę nad zwierzętami. Zgodnie z relatywnością zasady wywalam akolicie "25%" dzięki czemu wszystkie powyższe umiejętności - poza opieką nad zwierzętami - ma gwarantowane. Ponieważ sekretny język klasyczny i teologia są już bardziej dla nowicjuszy i kapłanów, w związku z powyższym akolita niech ma po 50% szans na jedno z nich.

Konstrukcja schematu rozwoju:
  Sz WW US S Wt Żyw I A Zr CP Int Op SW Ogd
sługa: - +10 - - - +2 +10 - - - - - +10 -
nowicjusz: - - - - - +1 +10 - - - - +10 +10 +10
łącznie: - +10 - - - +3 +20 - - - - +10 +20 +10
dzielone przez 2 (wynik): - +5 - - - +2 +10 - - - - +5 +10 +5

Wypadało by skorzystać z relatywizmu - akolita walczyć nie będzie ale winien godnie reprezentować świątynię. Dlatego - skoro w RZPP wszystko zależy ode mnie - zamiast +5 do WW akolita niech ma +10 do Ogd. Żywotność zaś jest zaokrąglona w górę.

Oto profesja akolity:

Schemat rozwoju:
Sz WW US S Wt Żyw I A Zr CP Int Op SW Ogd
- - - - - +2 +10 - - - - +5 +10 +10

Umiejętności: czytanie/pisanie, etykieta, heraldyka, 50% szans na sekretny język klasyczny lub teologię (z równą szansą dla każdego), 25% szans na opiekę nad zwierzętami

Oczywiście Klara Weisslicht ukończy szkołę zakonną, może sprawować godność akolity otrzymując skromne wynagrodzenie, a w tym czasie będąc blisko świątyni przemyśli swoje powołanie do kapłaństwa Shallyi...

Jako ułatwienie do wprowadzania akolitów do sesji przyjmijmy że w świątyniach gdzie nie ma mnichów albo nowicjuszy do posługi jest tylu akolitów wynosi łączna liczba poziomów kapłanów tam rezydujących. Np, w świątyni dużego miasta gdzie Arcykapłan Kultu jest na 4 poziomie profesji, gdzie jest jeszcze dwóch kapłanów na 2 poziomie i trzech na pierwszym jest łącznie 4+2+2+1+1+1 = 11 akolitów zaprzągniętych do różnych prac z fukcją osobistych służących Arcykapłana włącznie.
 
 

Jak oceniasz ten artykuł?
[5/5] - Doskonały!
[4/5] - Niezły
[3/5] - Taki sobie
[2/5] - Słaby
[1/5] - Beznadziejny!
Twój komentarz:
Imię/Nick:      Mail:      Strona:
Powiadamianie o odpowiedzi.    (zabezp. przeciw robotom)
  zobacz wyniki
Poleć artykuł znajomemu
Do:
Wiadomość i podpis:
 

(C) Sasha, Gliwice 2001-2009. Wszystkie dokumenty w Grocie Cienia objęte są prawem autorskim. Publikowanie ich na innych stronach netu tylko za wyraźną zgodą autorów.