Maciej "Ariel" Radliński

Boetitia

patronka dzieci i niemowląt


[czytaj: beticja]

Opis:

Boetitia jest pomniejszym bóstwem opiekuńczym, przyzywanym przez matki oczekujące potomstwa lub wychowujące je. Uważana za matkę Morra i piastunkę Shallyi. Patronuje (właśnie obok Shallyi, jej wnuczki) kobietom w ciąży i w gronie bogów "jest odpowiedzialna" za szczęśliwy przebieg porodu, pomyślne wzrastanie maleństw i wzorowe wychowanie ich. Jako jedyna chyba bogini przedstawiona jest nie pod atrakcyjną, typowo "boską" postacią uroczej i młodej niewiasty, lecz jako stara, siwa babka - wszak babka wszystkich ludzi, którzy kiedyś byli dziećmi. Od Boetitii (matki) bierze początek życie, które dojrzewa, by u osiągnąć swój koniec u Morra (syna). Co odważniejsze teorie teologiczne, (zdecydowanie zwalczane) przyznają jej tytuł rodzicielki wszystkich bogów oraz tej, od której wzięło początek stworzenie.

Charakter:

dobry

Symbol:

Symbol Boetitii jest dość abstrakcyjny - to biały kolor, przeciwieństwo śmierci - domeny jej syna. Jego (tj symbolu) materialnym obrazem jest biały trójkąt równoramienny, obrazujący obszerną chustę, w którą zawija się noworodki po narodzeniu. W ten sposób dziecko otaczane jest ciagłą opieką Boetitii także po narodzeniu. Kapłanki noszą białe habity z taką właśnie ogromną chustą, noszoną na głowie lub na szyi, zwisającą z tyłu.

Zasięg kultu:

Boetitia czczona jest jako opiekunka na czas dzieciństwa i ma bardzo mało wyznawców stałych - w tej liczbie głównie matki, nianie, opiekunki w żłobkach i sierocińcach, położne i akuszerki. Ale znana jest wszędzie w Starym Świecie, wśród ludzi. Wszędzie prosi się ją o opiekę na czas ciąży, porodu, wychowania. Patronat Boetitii kończy się wraz z wyborem własnego kultu przez młodego człowieka. Człowiek najpóźniej w wieku 16 lat powinien zdecydować o swojej przyszłości i wybrać swą religię, chyba że chce, by jego życie wiązało się kultem Boetitii i pozostanie przy tym wyznaniu.

Świątynie:

Niewielkie świątynie, bardziej kapliczki znajdują się w sierocińcach i szpitalach porodowych, jeżeli takowe gdzieś istnieją. Także są małe kapliczki w zwykłych domach. Największa świątynia znajduje się właśnie przy szpitalu porodowym w Quanelles. Na równi z Boetitią modły w sprawie ciąży i porodu przyjmuje Shallya w swoich świątyniach, stąd za centrum kultu Boetitii można przyjąć także Couronne. Osobne ołtarze Boetitii są w wielu świątyniach Shallyi na całym świecie.

Przyjaciele i wrogowie:

Kult Boetitii jest "pobocznym" i bardzo bliskim kultem Shallyi, ze względu na wspólny przedmiot i wzajemnie się uzupełniają, jednocześnie zachowując autonomię: Boetitia nie zajmuje się np. lekarzami, Shallya - np. nianiami i wychowawcami. Religia Boetitii nie znajduje zrozumienia w teologii Morra, jako jej zaprzeczenie, a w dodatku szerzące się sekty na tym tle, w szczególności groźna Sekta Betamoran [jej opis wkrótce w Grocie]. W przeszłości bardzo napiętnowano boskie macierzyństwo Boetitii jako matki boga śmierci. Dopiero deklaracja Rady Kultu z Luccini, z roku 2460 i Konferencja w Gisereaux z 2466 między hierachami trzech wyznań: Boetitii, Morra i Shallyi przyniosły pogodzenie tej teorii zawarte w formule - od matki do syna oraz potępiono Betamoran. Dziś kult Morra stara się zachować ścisłą neutralność do religii Boetitii.

Dni świąt:

Najważniejszym dniem, czczonym także przez dorosłych ku czci Boetitii to oczywiście urodziny. Na II miejscu urodziny matki. Nie znający którejś z tych dat oddają cześć Boetitii pierwszego dnia każdego roku.

Wymagania kultu:

Nowicjuszem nie może zostać osoba, która umyślnie kiedykolwiek zabiła lub skrzywdziła w jakikolwiek sposób dziecko (do 16 roku życia). Kult jest otwarty tylko dla kobiet.

Przykazania:

Kapłanki i nowicjuszki muszą przestrzegać tych przykazań:
  1. Dziecko jest darem bogów już od samego poczęcia - otaczaj opieką i wspieraj ciężarne kobiety,
  2. Uczyń wszystko by poród przebiegł jak najlepiej i najbezpieczniej dla matki i nowonarodzonego,
  3. Przygarnij każde dziecko, które tego potrzebuje (sieroty, dzieci opuszczone, porzucone),
  4. Wychowuj i pomagaj wychować dzieci, które tego potrzebują - jesteś odpowiedzialna za przygotowanie do ich życia,
  5. Nigdy nie odmawiaj pomocy matkom w potrzebie.
Kapłankom nie wolno też pozbawiać życia nikogo, chyba że w krańcowej ostateczności.

Używane czary:

Mogą to być wszystkie czary magii prostej z wyjątkiem przekleństwa i zwalenia z nóg, oraz magia kapłańska.

Umiejętności:

Boetitia obdarza umiejętnościami: opieka nad dziećmi (osoba zna podstawowe zasady postępowania z dziećmi, umie je przewijać, karmić, przekonywać...), zaufanie dzieci (osoba cieszy się zaufaniem dzieci, rozsądne polecenie czy prośba pod ich adresem rzadko spotyka się z odmową, ma wzgldem dzieci +10 do Ogd), a także śpiew, muzykalność i autorytet (+10 do CP) - o ile obdarowana osoba bedzie umieć je wykorzystać w wychowaniu dzieci.

Próby:

Najczęstszą próbą jest wychowywanie 2-4 dzieci w różnym wieku przez dany okres czasu (np 1,5 - 2 lat). Osoba to czyniąca jest skrzętnie kontrolowana a jakiekolwiek ślady tyranizowania, pedofilii czy podobnych schorzeń niekorzystnych w zawodzie wychowawcy są natychmiast podstawą do bezwzględnej dyskwalifikacji. Osoba poddana próbie musi też co najmniej raz asystować mężnie podczas porodu.

Błogosławieństwa:

Zasługujący na takowe mają dodatni modyfikator do CP i Ogd, są obdarowywani umiejętnościami podanymi wyżej, mogą liczyć na współpracę dzieci w ich wychowaniu, obdarowane błogosławieństwem mamki mają zawsze zdrowe mleko w piersi, a akuszerki i położne szczęśliwie odbierają każdy poród. W dodatku opiekując się ciężarną, działają jak czar błogosławieństwa w ciąży (stopnia w zależności od aktywności w pomaganiu).
 
 

Jak oceniasz ten artykuł?
[5/5] - Doskonały!
[4/5] - Niezły
[3/5] - Taki sobie
[2/5] - Słaby
[1/5] - Beznadziejny!
Twój komentarz:
Imię/Nick:      Mail:      Strona:
Powiadamianie o odpowiedzi.    (zabezp. przeciw robotom)
  zobacz wyniki
Poleć artykuł znajomemu
Do:
Wiadomość i podpis:
 

(C) Sasha, Gliwice 2001-2009. Wszystkie dokumenty w Grocie Cienia objęte są prawem autorskim. Publikowanie ich na innych stronach netu tylko za wyraźną zgodą autorów.