Maciej "Sasha" Zalewski

Dalaa

bogini-Obrońca, Ta Która Zasłania Przed Gniewem

Opis:

Dalaa jest córką Shallyi i Ranalda. Jeden z mitów głosi, że Ranald zdobył nieśmiertelność i swoją boską moc od Shallyi podstępem, zdobywając jej miłość, aż do momentu, gdy nie była mu już do niczego potrzebna. W efekcie opuszczona brzemienna i ze złamanym sercem Shallya urodziła Dalaę. Właśnie dlatego, od tamtej chwili aż do dzisiaj, z oczu Shallyi płyną łzy, a jej serce krwawi. Dalaa, nazywana czasami Tarczą Ubogich albo Zasłaniającą Przed Gniewem, jest boginią współczucia, ochrony i nadziei ocalenia, obrończynią uciśnionych, biednych, słabych, ściganych i skazanych. Dalaa jest przedstawiana najczęściej jako młoda, szczupła, długowłosa dziewczyna, choć w ubogich szatach i ze smutną twarzą oszpeconą bliznami po ranach, dźwigająca dużą tarczę.

Charakter:

Dobry

Symbol:

Najczęstszym symbolem Dalai jest biała tarcza. Kapłani Dalai noszą ciemnoszare szaty z tym symbolem wyhaftowanym na piersi.

Zasięg kultu:

Dalaa czczona bywa wszędzie tam, gdzie czczeni są Ranald i Shallya. Popularna jest zwłaszcza wśród przedstawicieli niższych warstw społeczeństwa, modlących się do Tarczy Ubogich, by uchroniła ich przed wyzyskiem ze strony szlachty i możnych. Dalaa jest także patronką niesprawiedliwie lub niewspółmiernie do winy ukaranych przez prawo. Oddają jej cześć nawet niektórzy mutanci (Ci, którzy będąc ofiarami mutacji nie zaprzedali swych dusz bogom Chaosu) i banici, wierząc, że broni ich przed prześladowaniami, a także więźniowie i skazańcy, dla których jest jedyną nadzieją ocalenia. Niewielki procent żołnierzy i najemników wierzy, że Dalaa chroni ich przed ciosami i strzałami, jeżeli powstrzymują się od zbędnego okrucieństwa. Dalai poświęca się też niekiedy palisady i mury chroniące ludzkie osady.

Świątynie:

Nieliczne są świątynie poświęcone Dalai. Główna znajduje się w Marienburgu, jednakże z powodu prześladowań, organizacja kultu jest w znacznym stopniu zdecentralizowana. Co pięć lat odbywają się synody w różnych miastach Starego Świata. Synod roku 2510, jak i poprzedni miały miejsce w niedostępnym Tobaro, w Tilei. Ponieważ Dalaa bywa czczona razem ze swoją matką, Shallyą, zdarza się, że kapliczka poświęcona Dalai jest częścią świątyni Shallyi.

Przyjaciele i wrogowie:

Kult Dalai szanuje wyznawców obu jej rodziców - Ranalda i Shallyi, niezależnie od antypatii, którą darzą się oba te bóstwa między sobą. Pomimo odmiennego spojrzenia na prawo i sprawiedliwość, istnieje wzajemna tolerancja wyznawców Vereny i Dalai. Do nieprzyjaciół Dalai zaliczyć można religie gloryfikujące przemoc, a więc Khaine'a i Khorne'a, a także bogów Chaosu, postrzeganych jako zagrożenie, przed którym należy chronić. Nietrudno zauważyć, że działania wyznawców Dalai neutralizują niekiedy starania pewnych wojowniczych kultów, zwłaszcza Ulryka, co bywa niekiedy powodem poważnych konfliktów. Z powodu jawnego utrudniania władzom egzekwowania prawa, Kult Dalai został w niektórych prowincjach Imperium zdelegalizowany.

Dni świąt:

Tradycyjnie najwięcej modlitw o ochronę i ofiar na rzecz Dalai przypada na Geheimnisnacht oraz Hexensnacht, stały się więc tradycyjnymi dniami świąt Dalai. Ponadto obrzędy ku czci Dalai odbywają się regularnie w czas pełni Mannslieba (jego białawe oblicze jest uznawane za znak tarczy-łaski bogini).

Wymagania kultu:

Kult Dalai nie stawia specjalnych wymagań. Każdy może zostać wyznawcą Tarczy Ubogich.

Przykazania:

Nowicjusze i kapłani Dalai muszą przestrzegać następujących przykazań:
  1. Nigdy nie zabijać ani nie pozwalać na zabijanie istoty myślącej, chyba że w bezpośredniej obronie siebie lub innej istoty, a i to tylko wówczas, gdy zawiodą już wszystkie inne środki
  2. Nie odmawiać prawa łaski, ani nie pozwalać. by zostało odmówione
  3. Zawsze stawać w obronie słabszych i pokrzywdzonych
  4. Czynnie przeciwstawiać się wszelkiej krzywdzie i niesprawiedliwości

Używane czary:

Kapłani Dalai mogą używać wszystkich czarów magii iluzyjnej i wojennej, za wyjątkiem tych, zadających bezpośrednie obrażenia (Kula Ognista, Świetlisty Piorun, Promień Wybuchu).

Umiejętności:

Poza standardowymi umiejętnościami nowicjuszy i kapłanów, nowicjusze i kapłani Dalai mogą na każdym poziomie wykupić jedną z poniższych umiejętności: cichy chod na wsi, cichy chod w miescie, hipnoza, odporność na trucizny, ogłuszenie, rozbrajanie, specjalna broń - parująca, uniki.

Próby:

Próby nakładane na wyznawców Dalai mogą obejmować np. zapobieżenie planowanemu zamachowi, uwolnienie niewolników, umożliwienie ucieczki lub zapobieżenie egzekucji niesłusznie skazanego więźnia. Próbą może być także zapewnienie należytej ochrony karawanie podróżującej przez niebezpieczne tereny, bądź przygotowanie osady do obrony przed najeźdźcą.

Błogosławieństwa:

Testy faworyzowane przez Dalaę, to te związane z obroną przed ranami i szkodliwymi oddziaływaniami, a więc testy magii, parowania, zatrucia, upadku i ryzyka, jak również testy ukrycia się, lojalności, strachu i grozy. Do faworyzowanych umiejętności należą uniki i krasomówstwo.
 
 

Jak oceniasz ten artykuł?
[5/5] - Doskonały!
[4/5] - Niezły
[3/5] - Taki sobie
[2/5] - Słaby
[1/5] - Beznadziejny!
Twój komentarz:
Imię/Nick:      Mail:      Strona:
Powiadamianie o odpowiedzi.    (zabezp. przeciw robotom)
  zobacz wyniki
Poleć artykuł znajomemu
Do:
Wiadomość i podpis:
 

(C) Sasha, Gliwice 2001-2009. Wszystkie dokumenty w Grocie Cienia objęte są prawem autorskim. Publikowanie ich na innych stronach netu tylko za wyraźną zgodą autorów.